skip to Main Content

Ön muhasebe yeni açılmış ya da hali hazırda bulunan tüm şirketlerde çok sık duyabileceğiniz bir terimdir. Ön muhasebe bir şirketin mali durumunu takip eden ve kontrol altında tutan bir departmandır. Ön muhasebe elemanı şirketin gelir gider dengeleri, ödemeleri, banka hesap takipleri, kasa defteri,  çalışan ödemeleri ve tüm masraflarını yazılı olarak takip eden ve kontrol altında tutar. Ön muhasebenin önemi, ön muhasebe tarafından yapılan bilgilendirme, firmanın günlük faaliyetlerinin düzeninde temel yapı taşını oluşturur ve çalışmaların en üst dereceye ulaştırılmasında, yönetime en önemli desteği, yol göstererek ön muhasebe departmanı sağlar. Ön muhasebe bu yönüyle gerçek veriler ile standartlar arasındaki ilişkiyi gösterir,  hedef olarak düşünülen faaliyetleri planlamak için mali bilgiler iletmek, firmanın zayıf yönlerini belirtmek, organizasyonu tekrar tekrar kontrol etmek, ulaşılabilecek sonuçları göstermek ve uzak durulması gereken durumları ortaya çıkarmak suretiyle yönetime önceden geleceği göstermeli. Ön Muhasebe, firma ile ilgili mali verileri belirler, özetler, biriktirir, işleri bölümlere ayırır ve raporlar. Firmaların karar verme sürecinde verilerin ve dolayısıyla veri sisteminin önemi çok büyüktür.       Firmaların zamanımızın rekabet ortamında kar eder şekilde var olmaları, varlığını devam ettirmek ve ileri seviyeye taşımak için ön muhasebe sistemlerini çok üst düzey bir sevi ye de kurmaları gerekir. İnsan kaynağı ise ön muhasebe bilgi sisteminin temel taşıdır.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU

Bilgisayarlı muhasebe kursumuzda muhasebenin paket programlarını ve temel muhasebe eğitimini hayatınıza kazanım olarak katabilirsiniz. Bilgisayarlı Muhasebe kursu ile muhasebe işlerini bilgisayarla yapabilmek için ihtiyaç duyulan muhasebe programlarını en ince detaylarına kadar öğrenmek artık çok kolay. Büyük firmalar, holdingler ihtiyaçları olan programları, programcılara sıfırdan yazdırabilir. Program yazılımı büyük maliyet ve çaba gerektirir. Birçok firma bu büyük maliyeti göz ardı edemez. Bu nedenle ki paket program, tüm sektörlerde tüm firmaların kullanabileceği yapıda tasarlanmış programdır. Maliyeti özel programlara kıyasla çok daha azdır. Bilgisayarlı Muhasebe kursu hazır programları, muhasebe işinin  bilgisayarla daha doğru bir şekilde yapılmasını öğretir.

Elazığ Akademi Bilgisayar Kursu olarak bilgisayarlı muhasebe kursunun bitiminde  M.E.B onaylı sertifikalandırma yapmaktayız. Alacağınız bilgisayarlı muhasebe kursu ve sertifika ile tüm sektörlerdeki ön muhasebe elemanı ihtiyacının karşılığı olacaksınız.

Back To Top